БААЗ Лавлах

Модулиудад ашиглагдах үндсэн өгөгдлийн бүртгэл, тохиргоог агуулсан ҮНДСЭН МОДУЛЬ

Хамгийн их хэрэглэгддэг үйлдлийг нэг дороос

Энэ модуль нь БААЗ системийн аль ч модулийг сонгоход дагалдана.

Хийгдэх үйлдлүүд

БААЗ Лавлах модулийн боломжууд

account icon

Ажил, гүйлгээг харах

Модуль бүрээр хийгдсэн ажил, гүйлгээг нэг дороос харах боломжтой.

account icon

Бүгдийг хянах

Хэрэглэгч бүрийн хийсэн үйлдэл, үр дүнг нэгтгэн харж хянана.

account icon

Хэрэглэгч урих

Системийг хамтран ашиглах хэрэглэгчийг урина. Жишээ нь: захирал, нягтлан бодогч, нярав гэх мэт. Мөн БААЗ системийн тусламж үзүүлэгчийг урьж тусламж авах боломжтой.

Тайлангууд

Асуулт хариулт

Энэ нь БААЗ системийн үндсэн модуль тул аль ч модулийг сонгоход дагалдаж ашиглагдана. Хэрэглэгчийн хийсэн үйлдэл, бүртгэсэн ажил, гүйлгээг хянах боломжтой. Энэ модулийг компани үүсгэсэн эзэмшигч эсвэл системийн тохиргоо хийх, хяналт тавих давуу эрхтэй хэрэглэгч ашиглахыг зөвлөж байна.
Дансны хуулга татах харилцах дансыг бүртгэсэн байна. "Дансны хуулга" командыг сонгож хуулгын мэдээллийг харах бөгөөд хуулга татах үед банктай холбогдох ПИН кодыг асууна. Танай байгууллага БААЗ системтэй хамтран ажиллах гэрээ хийсэн банканд данстай, мөн өөрийн дансны мэдээллийг БААЗ системд ашиглахыг зөвшөөрсөн бол энэ үйлчилгээг ашиглаж болно.
* “Танилцуулга” хуудаснаас БААЗ системтэй хамтран ажиллах гэрээ хийсэн банкуудыг харна уу.
* Энэ үйлчилгээ нь банкнаас олгосон зөвшөөрлөөр хязгаарлагдахыг анхаарна уу.
БААЗ Лавлах модулийг ашиглаж байгаа үед дараах зүйлийг анхаарна уу. Үүнд:
- "Эхний үлдэгдлийн огноо"-г өөрчлөхөд интервалаас хамаарч тайлан, мэдээнд өөрчлөлт орох магадлалтай.
- Гүйлгээ түгжих үйлдэл хийсэн үед түгжигдсэн интервалд ажил, гүйлгээ бүртгэх, засах боломжгүй болно. - "Системийн тохиргоо"-г өөрчлөхөд ажил, гүйлгээ бүртгэх, дансны бичилт хийхэд өөрчлөлт орохыг бодолцох шаардлагатай.

Бүх модулийг агуулсан ҮНЭГҮЙ хувилбарыг туршиж үзэх боломжийг ашиглана уу.

Хэрхэн эхлэх вэ? Туршиж үзэх