“ТАТВАРЫН БҮРТГЭЛ-2021” Олимпиад

Олимпиадад оролцогчдыг хүсэгчид 2021 оны 10-р сарын 18-ны 18:00 цаг хүртэл
www.baaz.mn цахим хуудсаар бүртгэнэ.

Олимпиадад оролцогчдын татвар, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн талаарх мэдлэг ур чадварыг сорих, мэргэжлийн холбогдолтой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, заавар стандартын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлж, хэрэглээ болгон идэвхжүүлэхэд оршино.


Өмнөх үйл явдлууд

“ТАТВАРЫН БҮРТГЭЛ-2020” Олимпиад

Тэмцээний 1-р шат 2020 оны 11-р сарын 11-нд 14:00-16:30 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.
Тэмцээний 2-р шат 2020 оны 12-р сарын 14-нд 13:00-18:00 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.

“ТАТВАРЫН БҮРТГЭЛ-2019” Улсын VI Олимпиад

Тэмцээний 1-р шат 2019 оны 11-р сарын 29-нд 14:00-16:30 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.
Тэмцээний 2-р шат 2019 оны 12-р сарын 11-нд 13:00-18:00 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.

“ТАТВАРЫН БҮРТГЭЛ-2018” Улсын V Олимпиад

Тэмцээний 1-р шат 2018 оны 11-р сарын 23-нд 14:00-16:30 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.
Тэмцээний 2-р шат 2018 оны 11-р сарын 30-нд 13:00-18:00 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.

ТАТВАРЫН БҮРТГЭЛ ОНЛАЙН ОЛИМПИАД 2017

Тэмцээний 1-р шат 2017 оны 11-р сарын 16-нд 14:00-16:30 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.
Тэмцээний 2-р шат 2017 оны 11-р сарын 23-нд 13:00-18:00 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.

ТАТВАРЫН БҮРТГЭЛ ОНЛАЙН ОЛИМПИАД 2016

Тэмцээний 1-р шат 2016 оны 11-р сарын 15-нд 14:00-16:30 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.
Тэмцээний 2-р шат 2016 оны 11-р сарын 24-нд 13:00-18:00 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.

БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН АЯН

2015 оны 6-р сарын 2-оос 2015 оны 7-р сарын 3 хүртэл

ТАТВАРЫН БҮРТГЭЛ ОНЛАЙН ОЛИМПИАД 2015

Тэмцээний 1-р шат 2015 оны 4-р сарын 28-нд 14:00-16:30 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.
Тэмцээний 2-р шат 5 сарын 7-ний өдөр 11 цагаас эхлэн 15 цаг үргэлжилэн амжилттай явагдаж дууслаа.

Шинэ үеийн нягтлан бодогчид 2014

2014 тэмцээний 2-р шат 11 сарын 29-ний өдөр 11 цаг 40 минутаас эхлэн 15 цаг 20 минутанд дуусч, нийтдээ 3 цаг 40 минут үргэлжилэн амжилттай явагдаж дууслаа.

ТАТВАРЫН БҮРТГЭЛ ОНЛАЙН ОЛИМПИАД 2014

Тэмцээний 1-р шат 2014 оны 4-р сарын 30-нд 15:30-18:00 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.
Тэмцээний 2-р шат 2014 оны 5-р сарын 10-нд 11:00-16:00 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.

ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН 7 ХОНОГ

2014оны 9 сарын 15-наас 9 сарын 19-ний хооронд амжилттай зохион байгууллаа.

ШИНЭ ҮЕИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧИД 2013

1-р үе шат: 2013 оны 11-р сарын 23-нд 11:00 - 12:40 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.
2-р үе шат: 2013 оны 11-р сарын 30-нд 11:00 - 16:00 цагийн хооронд амжилттай явагдаж дууслаа.