Үйлчилгээний төлбөр

БААЗ системийг ашиглах урьдчилсан төлбөр байна

Бүх модулийг агуулсан ҮНЭГҮЙ хувилбарыг туршиж үзэх боломжийг ашиглана уу. Хэрхэн эхлэх вэ? Туршиж үзэх

БААЗ систем нь онлайн үйлчилгээ юм. Та БААЗ системийн модулиас өөрт тохирохыг сонгосноор бүртгэлээ хөтлөх, мэдээллээ хадгалах, хамгаалуулах үйлчилгээг авна.

Үйлчилгээний төлбөр нь БААЗ системийг ашиглах урьдчилсан төлбөр байна. Үйлчилгээний төлбөр(*)-ийн хэмжээ нь Та ямар модулийг, ямар нөхцөлтэйгээр сонгон ашиглаж буйгаас хамаарна.
Үйлчилгээний төлбөр төлөхтэй холбоотой харилцааг "Төлбөрийн нөхцөл"-өөр зохицуулна.

(*) Үйлчилгээний төлбөрт банкнаас дансны хуулга татах, банкны гүйлгээ хийх төлбөр хамаарахгүй бөгөөд Таны банктай хийсэн гэрээгээр зохицуулагдана.

БААЗ систем-д бүртгэлтэй компаний сунгалтыг хийхдээ хэрэглэгч дараах алхамуудын дагуу гүйцэтгэнэ.

  • БААЗ оноогоо цэнэглэх
  • БААЗ оноогоороо Компанийн нэрний ард байрлах “Сунгалт хийх” товчийг дарж хэрэглэх хугацаагаараа сунгана.
Лавлах
Кассын дэвтэр үнэгүй дагалдана
Харилцахын дэвтэр үнэгүй дагалдана
Дансны хуулга үнэгүй дагалдана
Энэ модулийг ашиглах 15,000.00
Үндсэн хөрөнгө үнэгүй дагалдана
Цалин
Энэ модулийг ашиглах 15,000.00
Бараа материал
Энэ модулийг ашиглах 15,000.00
Кассын програм (ПОС)
Гэрээ хийх
Сунгах хугацаа Хөнгөлөлт
1 сар 0%
3 сар 5%
6 сар 10%
1 жил 15%
3 жил 20%

Нийт: 0

Хэмнэлт: 0

НӨАТ: 0

Төлөх дүн: 0